Korte lijntjes en toegankelijk

JET & JIJ is een prettige organisatie waarbij de lijntjes kort en toegankelijk zijn. Het geeft enorme meerwaarde in de kwaliteit van leven
voor kwetsbare mensen, met name als er weinig netwerk voor deze doelgroepen zijn. Een vast gezicht met een leuke activiteit, en heel
belangrijk echt persoonlijke aandacht.

Anita Kuijpers AKmentorschap